Дуковска и Андревски: Првото општинско соларно претпријатие „Енергија Центар“ е првиот технички чекор за преод кон зелена транзиција, локалните заедници мора да го добијат своето место во фокусот на праведната енергетска транзиција

Во рамки на четвртиот Социо-еколошки форум 2024, ко-основачот на Здружението за зелено општество „Гринер“, Билјана Дуковска потенцираше дека локалните заедници мора да го добијат своето место во фокусот на праведната енергетска транзиција со цел да има значајна претставеност на потребите на различните целни групи и истите да не се изостават. „Досега бележиме тренд на стихијна […]

Бислимовски: За 2ипол години македонско Елдрорадо на инвестиции, изградени нови електрани од обновливи извори – раст од 25-30% на инсталираниот капацитет, зајакната енергетската независност

Денеска во Скопје започна четвртиот Социо-еколошки форум во организација на Фондацијата „Фридрих Еберт“ со канцеларија во Скопје. Овој форум беше отворен со воведни излагања на директорот на Фондацијата Фридрих Еберт – канцеларија Скопје, д-р Питер Хурелбринк и проектната менаџерка во фондацијата, Ивана Вучкова. Хурелбринк изјави дека целта на форумот е на едно место да ги […]

North Macedonia is a leader in socio-ecological transformation, successful steps have been taken that contribute to the preservation of the environment  

The Director of Progress – Institute for Social Democracy, Sasho Dodovski, at the third Socio-ecological forum that was held in Skopje this weekend, emphasized that in the past two years, by organizing the two forums, a serious step forward has been made because experts gather in one place, which gives maximum contribution to contributing to […]

Северна Македонија е лидер во социо-еколошката трансформација, направени се успешни чекори што придонесуваат за зачувување на животната средина

Директорот на Прогрес – Институтот за социјална демократија Сашо Додовски, на третиот Социо-еколошки форум што викендов се одржа во Скопје потенцираше дека во изминатите две години со организирање на двата форуми е направен сериозен исчекор затоа што на едно место се собираат стручни луѓе што дава максимален придонес кон придонесување за социо-еколошка трансформација. „Северна Македонија […]

Shukova: The Ministry of Environment was among the first in the region to include the gender aspect in strategic documents related to climate change 

Yesterday, at the panel discussion dedicated to the role of women in the energy transition, the Minister of Environment and Spatial Planning, Kaja Shukova, emphasized that it is necessary for women to be involved in decision-making processes in local areas and mechanisms for a fair, inclusive and energy transition must be provided with the participation of women, […]

Шукова: Министерството за животна средина меѓу првите во регионот го вклучи родовиот аспект во стратешките документи што се однесуваат на климатските промени

Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова вчера, на панел дискусијата посветена на улогата на жените во енергетската транзиција потенцираше дека потребно е жените да се вклучат во процесите на одлучување во локалните средини и мора да се овозможат механизми за праведна, инклузивна и енергетска транзиција со учество на жените, преку заедничкото вклучување […]

Kostadinov: We need a socially just energy transition as soon as possible, justice especially towards vulnerable groups of citizens in times of crisis is hope and a foundation for a new beginning 

Socially just environmental transformation is the topic that progressive leaders, representatives of civil society, the academic community, trade unions, young people and journalists are debating this weekend in Skopje, as part of the Socio-ecological forum.  The second panel on the topic “Reshaping our cities through climate positive development” was addressed by the Minister of Environment […]

Костадинов: Потребна ни е социјално праведна енергетска транзиција час поскоро, праведноста особено кон ранливите групи граѓани во време на криза е надеж и темел за нов почеток

Социјално праведна еколошка трансформација е темата на која викендов во Скопје дебатираат прогресивните лидери, претставници на граѓанското општество, академската заедница, синдикатите, младите и новинарите како дел од Социо-еколошкиот форум. На вториот панел на тема „Преобликување на нашите градови преку климатски позитивен развој“ говореа министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, како и градоначалници […]

Shukova: The government is strongly committed to dealing with climate change and effective implementation of the Law on Climate Action once it’s adopted 

The Minister of Environment and Spatial Planning, Kaja Shukova, was one of the speakers at the third Socio-Environmental Forum that is being held in Skopje this weekend.  In her presentation, Shukova emphasized that the Government and the Ministry of Environment and Spatial Planning, as institution responsible for climate change, are strongly committed to dealing with […]

Шукова: Владата е силно посветена на справување со климатските промени и ефективно спроведување на Законот за климатска акција штом ќе биде усвоен

Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, денеска беше една од говорничките на третиот Социо-еколошки форум што викендов се одржува во Скопје. Во своето излагање, Шукова истакна дека Владата и Министерството за животна средина и просторно планирање, како одговорна институција за климатските промени, се силно посветени на справување со климатските промени и ефективно […]